กิจกรรม : กุญแจแห่งการเชื่อฟัง (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

กุญแจแห่งการเชื่อฟัง (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แบบของกุญแจ ถ่ายเอกสารหรือลอกแบบลงบนกระดาษแข็ง (คนละ 4 ดอก)
 • ลวดอ่อนหรือเชือก
 • ที่เจาะรูกระดาษ
 • กรรไกร
 • ปากกา และสีสำหรับระบาย

วิธีทำ

 • แจกลูกกุญแจให้เด็กคนละ 4 ดอก และให้เด็กตัดกุญแจออกตามลาย
 • ครูอธิบายย้ำถึงสิ่งที่เด็กควรจะทำในการเชื่อฟัง 4 ประการจากบทเรียนที่เรียนไปคือ
  • - เชื่อฟังทันที
  • - เชื่อฟังทุกอย่างหรือทั้งหมด
  • - เชื่อฟัง ทำตามด้วยใจยินดี
  • - เชื่อฟัง ทำตามโดยไม่บ่น
 • ให้เด็กเขียนข้อความเหล่านี้ลงบนลูกกุญแจกระดาษ ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
 • เจาะรูลูกกุญแจแต่ละดอก (ครูอาจเจาะเตรียมไว้ให้เด็กก่อนก็ได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในชั้นเรียน) แล้วให้เด็กร้อยเชือกหรือลวดอ่อน ทำให้เป็นพวงกุญแจแห่งการเชื่อฟัง