ข้อท่องจำ : ปฐมกาล 1:1

“ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิต สร้างฟ้าและแผ่นดิน"

-ปฐมกาล 1:1