ข้อท่องจำ : ผู้วินิจฉัย 5:31

“ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์
เมื่อโผล่ขึ้นด้วยอานุภาพ” 
-ผู้วินิจฉัย 5:31