ข้อท่องจำ : สดุดี 125:1

“บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ดำรงอยู่เป็นนิตย์”-สดุดี 125:1