ข้อท่องจำ : สดุดี 37:39

“ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในเวลายากลำบาก”-สดุดี 37:39