ข้อท่องจำ : สดุดี 61:3

“เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู”-สดุดี 61:3