ข้อท่องจำ : โรม 10:15

“เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมา ช่างงามจริงๆ หนอ” -โรม 10:15