กระดานทบทวนข้อท่องจำ

เกมเก็บพระคำ

สิ่งที่ต้องเตรียม

กระดาน หรือ กระดาษแข็งขนาดประมาณ 12x10 นิ้ว

กระดาษสีสี่เหลี่ยมขนาด 3x3 นิ้ว จำนวน 9 ชิ้น

วิธีทำ ให้เขียนเลข 1-9 ด้านหน้าของกระดาษแต่ละแผ่น ด้านหลังของแต่ละชิ้นให้มีคำสั่งที่แตกต่างกันออกไป ให้เด็กเลือกตัวเลขที่เขาต้องการ ครูอ่านคำสั่งด้านหลังให้เด็กทำตามคำสั่งนั้น

  1. ท่องข้อท่องจำโดยไม่ดูกระดาน หรือให้ครูหรือเพื่อนช่วย
  2. ให้เลือกเพื่อนที่อายุเท่ากัน ท่องข้อท่องจำ
  3. ให้ครูท่องข้อท่องจำ
  4. ให้ท่องข้อท่องจำพร้อมกับเพื่อนในห้อง
  5. ให้คนที่นั่งข้างๆ ทั้งสองข้างท่องข้อท่องจำ
  6. ให้ทุกคนในชั้นเรียนท่องข้อท่องจำ
  7. ให้ท่องข้อท่องจำ ทีละคำสลับกับครู
  8. ให้เด็กผู้ชายทั้งหมดท่องข้อท่องจำ
  9. ให้ท่องเฉพาะชื่อพระคัมภีร์ บทและข้อ

วิธีเล่น ใช้ร่วมกับการสอนข้อท่องจำให้กับเด็กๆ โดยหลังจากสอนข้อพระคัมภีร์เสร็จแล้ว ให้เด็กเลือกหมายเลข 1-9 จากบนกระดาน คุณครูเปิดและอ่านข้อความด้านหลังของหมายเลขนั้นๆ และให้เด็กทำตามคำสั่งที่ครูอ่าน