การอบรมครูคณะข่าวดี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมครูคณะข่าวดี  พันธกิจเพื่อการประกาศกับเด็กในชุมชน   โรงเรียนและคริสตจักร

การอบรมมีทั้งหมด 3 ครั้ง สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

ซีอีเอฟ เชียงใหม่

9/42 ถ.กุหลาบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Email : cefcm1997@gmail.com

โทร : 053-262770, 081-7837043, 085-8643946