ข้อท่องจำ : ยอห์น 10:10

“...เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” -ยอห์น 10:10

"คลิกเพื่อขยายสำหรับพิมพ์ใช้กับกิจกรรม"