ข้อท่องจำ : โรม 8:28

“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”-โรม 8:28

"คลิกเพื่อขยายสำหรับพิมพ์ใช้กับกิจกรรม"