กิจกรรมง่ายๆ ช่วยรักษาวินัยของเด็ก

ถุงกระดาษใส่ขนม ลูกอม หรือรางวัลเล็กๆ ไว้ – ในต้นชั่วโมงให้ครูประกาศว่าจะมีรางวัลสำหรับเด็กที่ตั้งใจเรียนที่สุดในวันนี้ (ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงกฎของชั้นเรียนด้วย) เมื่อเรียนเสร็จ ครูจะให้รางวัลแก่เด็ก และย้ำว่าเป็นรางวัลพิเศษ และให้เด็กไปเปิดดูเวลากลับบ้าน อย่าให้เพื่อนรู้ว่ารางวัลเป็นอะไร (การเก็บเป็นความลับ ทำให้ดึงดูดความสนใจเด็ก และเพิ่มความตื่นเต้น)

หุ่นมือ – ใช้หุ่นมือมานำเสนอบทเรียน หรือนำชั้นเรียนในช่วงเริ่มต้น และให้หุ่นหนุนใจเด็กให้ตั้งใจเรียนโดยพี่หุ่นจะนั่งเฝ้าอยู่ในระหว่างชั้นเรียน หลังจากนั้นครูนำหุ่นไปนั่งบนโต๊ะครู หรือที่ที่ครูจัดไว้ให้ดูเหมือนพี่หุ่นนั่งดูเด็กๆ เรียนจริงๆ

เก้าอี้เด็กดี – ใช้เก้าอี้หนึ่งตัว ในแต่ละอาทิตย์ ครูวางรางวัลหรือติดรางวัลไว้ที่เก้าอี้ตัวนี้ ในช่วงสุดท้ายเลือกเด็กที่ตั้งใจเรียนที่สุดออกมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้ การชมเด็ก ไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบเด็กในชั้นเรียน แต่ให้ครูชมในสิ่งที่เด็กได้ทำ ผลดีคือให้เด็กเกิดความมั่นคง และหนุนใจให้เด็กคนอื่นๆ ตั้งใจเรียนเช่นกัน