สื่อช่วยสอนเด็กในการอธิษฐาน

สื่อช่วยสอนเด็กในการอธิษฐาน

  • ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ หรือตัวหมี ใส่ชื่อเด็กแต่ละคนในชั้นเรียนลงในกระดาษที่ตัดไว้ ใช้เวลาช่วง “แบ่งปันอธิษฐาน” หนุนใจให้เด็กแต่ละคนหยิบชื่อเพื่อนคนละหนึ่งชื่อ และอธิษฐานเผื่อเพื่อนคนนั้น สลับกันไปแต่ละสัปดาห์

  • ลูกบอลเป่าลมพิมพ์ลายแผนที่โลก – ให้เด็กยืนล้อมเป็นวงกลม สอนเด็กให้อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในประเทศที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง หรือประเทศที่มีการกดขี่ข่มเหงคริสเตียน หรืออธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าของคริสตจักรที่ออกไปรับใช้ในต่างถิ่น ฯลฯ ให้ครูโยนลูกบอลไปที่เด็กๆ ใครรับได้ให้ครูเสนอหัวข้ออธิษฐานให้เด็กอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้น

 

  •  กระดาษตัดเป็นต้นไม้ ใบไม้ และผลไม้ (ต้นไม้อธิษฐาน) – ติดต้นไม้บนกระดาษแข็งหรือกระดาน ในแต่ละอาทิตย์ ให้เด็กเสนอหัวข้ออธิษฐานแล้วเขียนลงบนใบไม้สีเขียว เมื่ออธิษฐานเสร็จ ให้ครูติดหัวข้ออธิษฐานเหล่านี้บนต้นไม้ และแต่ละอาทิตย์ เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในหัวข้อไหน ให้ครูติดผลไม้สีแดงลงติดกับหัวข้ออธิษฐานนั้นๆ