อิสราเอลโพสต์

บทความ “ผู้สื่อข่าวตัวยง”

กิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์เอาไว้ใช้กับชั้นเรียนพระคัมภีร์ของคุณครู ช่วยพัฒนาเด็กในการเขียนและสรุปใจความสำคัญจากบทเรียนที่เด็กได้เรียนในชั้นเรียนพระคัมภีร์ หลังจากเด็กได้เรียนรู้เหตุการณ์หรือชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์
คุณครูสามารถนำเสนอวิธีง่ายๆ ดังนี้

  • ชวนเด็กจินตนาการให้ตนเองเป็นผู้รายงานข่าวของสำนักหนังสือพิมพ์อิสราเอลโพสต์
  • ใส่วันเวลาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์
  • อธิบายให้เด็กเข้าใจวิธีเขียนรายงานข่าวโดยเริ่มจากหัวข้อข่าว  ให้เด็กลองคิดวลีหรือประโยคสั้นๆ  ที่จะเขียนตัวโตพาดหัวข่าวให้เป็นที่น่าสนใจ เป็นปริศนาน่าติดตาม
  • วาดรูปจากบทเรียน หรือจะพิมพ์รูปภาพจากบทเรียนแปะลงบนที่สำหรับรูปภาพ
  • ใส่รายละเอียดข่าว โดยตอบคำถาม ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? อย่างไร?  ใส่ข้อมูลสั้น กระชับ น่าสนใจ
  • คติสอนใจจากพระเจ้า  เป็นบทสรุปของเด็กที่เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตของเขา

กิจกรรมนี้ คุณครูสามารถติดขึ้นกระดานเพื่อแสดงผลงานเขียนของเด็กๆ  หรืออาจจัดเป็นการประกวดการเขียนสร้างสรรค์  หรือแม้แต่นำไปแสดงบนกระดานข่าวของคริสตจักรเพื่อให้ผู้ปกครองและสมาชิกคริสตจักรได้เห็นสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนพระคัมภีร์ของพวกเขา