กิจกรรม : หนูยอมให้พระเจ้าใช้หนูได้!

กิจกรรม

“หนูยอมให้พระเจ้าใช้หนูได้!”

หนูรู้ไหมว่าทำไมหนูถึงยอมมอบชีวิตของหนูให้กับพระเจ้าได้?

ให้หนูอ่านข้อพระคัมภีร์ในมือด้านซ้ายแล้วจับคู่กับพระลักษณะของพระเจ้าในมือด้านขวาให้ถูกต้อง