กิจกรรม : ความเชื่อทะลุกำแพง

กิจกรรม

ความเชื่อทะลุกำแพง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษขนาด A5 (ครึ่งหนึ่งของ A4)
  • กรรไกร (สำหรับเด็กทุกคน)

วิธีทำ

  • แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่น พร้อมกรรไกรคนละหนึ่งอัน
  • ท้าทายให้เด็กทำอย่างไรก็ได้ โดยใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นวง และให้ตัวคนสามารถรอดทะลุผ่านไปได้โดยไม่ให้กระดาษขาด ห้ามตัดกระดาษเป็นเส้นๆ แล้วใช้กาวต่อ ต้องตัดกระดาษให้เป็นวงโดยไม่มีรอยต่อเลย (กำหนดเวลาให้เด็กได้ทดลองทำดู)
  • ครูตัดกระดาษเฉลยวิธีที่ถูกต้อง ดูตามรูปภาพตัวอย่างนี้ คือให้พับครึ่งกระดาษตามยาว และใช้กรรไกรตัดกระดาษขึ้นลงๆ โดยไม่ให้ขาดจากกัน เว้นขอบกระดาษประมาณ 1 ซม. โดยมีข้อแม้ว่า เส้น ก และ ข ต้องเริ่มตัดจากแนวที่กระดาษถูกพับ
  • หลังจากนั้น ใช้กรรไกรสอดเข้าไปตามแนวกระดาษพับ ตัดจากจุด ก ไปถึงจุด ข แล้วหยุด
  • เมื่อกางกระดาษออกมาก็จะได้วงกลมวงใหญ่ที่คนสามารถรอดผ่านได้
  • สรุป - หลายครั้งในชีวิตของหนูดูเหมือนจะยากลำบาก ปัญหาดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้ หรือหนูอยากจะทำบางสิ่งแต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ บทเรียนวันนี้สอนให้หนูรู้ว่า โดยความเชื่อในพระเยซู ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ เพราะมนุษย์มีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่พระเจ้าไม่มี เพราะฉะนั้นให้หนูพึ่งพาในพระเจ้า เชื่อในพระองค์ดีกว่าที่จะเชื่อและพึ่งพาตัวเอง