กิจกรรม : พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ถ่ายเอกสารภาพ “กุมารเยซูบังเกิดในรางหญ้า” ตามจำนวนเด็กในชั้นเรียน
  • กิ่งไม้เล็กๆ ตัดความยาวประมาณ 4 นิ้วจำนวน 5 กิ่งต่อเด็กหนึ่งคน (หรือจะใช้ไม้ไอติมที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน)
  • กาว, กรรไกร, สีเทียน/สีไม้ และเชือกสำหรับร้อยแขวน

วิธีทำ

  • แจกภาพถ่ายเอกสารให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กๆ เขียนข้อท่องจำ ยอห์น 10:10 ลงบนช่องว่างด้านบนของรูปมารีย์และโยเซฟ หลังจากนั้นระบายสีให้สวยงาม
  • ตัดภาพระบายสีให้เป็นรูปทรงของบ้าน (ห้าเหลี่ยม) ทากาวตามขอบกระดาษและติดกิ่งไม้ตามขอบให้เป็นรูปทรงคล้ายบ้านมีหลังคาหน้าจั่ว
  • เมื่อกาวแห้งให้เจาะรูและร้อยเชือกสำหรับแขวน
  • ครูอาจเตรียมที่ในห้องเรียนสำหรับแขวนกิจกรรมที่เด็กทำเสร็จ หรือ อาจให้เด็กนำกลับบ้านไปแขวนในที่ๆ จะสามารถให้เด็กได้เห็นและระลึกถึงความหมายของวันคริสตมาสที่พระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อพวกเขาทั้งหลาย