กิจกรรม : มาแข่งกันตอบคำถาม

กิจกรรม

“มาแข่งกัน...ตอบคำถาม”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. สิ่งของต่างๆ ประมาณ 20 ชิ้น อาจจะหนัก เบา ใหญ่ เล็กผสมกัน เช่น พระคัมภีร์, สมุดเพลง, กล่อง,กระเป๋า, กระทะ, แก้วน้ำพลาสติก, ของเล่น, ตุ๊กตา, หมอน, ลูกบอลต่างๆ, ขวดน้ำ, ส้ม และอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีทำ

  1. วางอุปกรณ์ทั้งหมดที่เตรียมมาไว้บนโต๊ะ
  2. แบ่งเด็กออกเป็นสองทีม ให้แต่ละทีมเลือกเด็ก 1 คนไว้ถือของเมื่อทีมของตนตอบคำถามถูกต้อง
  3. แข่งกันตอบคำถามให้ถูกต้อง ทีมไหนยกมือก่อนและตอบถูกจะเป็นทีมที่มีสิทธิ์เลือกสิ่งของหนึ่งชิ้น ให้ทีมของตนถือ เด็กสามารถใช้มือ เท้า เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ในการแบกสิ่งของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  4. แต่ถ้าทีมไหนตอบผิด จะไม่มีโอกาสเลือกของ
  5. ตอบคำถามทบทวนบทเรียนทั้งหมด หากเด็กทำของชิ้นใดหล่นถือว่าเสียคะแนนจากของชิ้นนั้นไป ทีมไหนสามารถถือของได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ