กิจกรรม : อย่ากลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับหนู

กิจกรรม

อย่ากลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับหนู

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. หินคนละ 5 ก้อน (ตามจำนวนของเด็ก)
 2. สีน้ำโปสเตอร์
 3. พู่กัน
 4. ปากกาเมจิกกันน้ำ (permanent marker)

วิธีทำ

 1. แจกหินให้เด็กคนละ 5 ก้อน (หรือหากมีเวลาและสถานที่เอื้ออำนวย เช่น มีลานหินกรวด อาจให้เด็กมีโอกาสออกไปรวบรวมหินคนละ 5 ก้อนด้วยตัวเอง)
 2. ระบายสีพื้นของหินให้เรียบและสวยงาม รอให้สีแห้งพอที่จะเขียนตัวหนังสือได้
 3. เขียนคำลงไปบนหินแต่ละก้อน ดังต่อไปนี้
  - อย่ากลัว (หินก้อนแรก)
  - เพราะ (หินก้อนที่สอง)
  - พระเจ้า (หินก้อนที่สาม)
  - อยู่กับ (หินก้อนที่สี่)
  - ชื่อของเด็ก (หินก้อนที่ห้า)
 4. ตกแต่งหินเพิ่มเติมให้สวยงามตามชอบ