กิจกรรม : หนูเลือกที่จะรักและเมตตา

กิจกรรม

หนูเลือกที่จะรักและเมตตา

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ
  • อุปกรณ์สร้างความเมตตา เช่น กระดาษทิชชู ไม้กวาด ขนม แอลกอฮอล์ล้างมือ ดอกไม้ แก้วน้ำ หรือ อื่นๆ

 

วิธีทำ

  • วางอุปกรณ์สร้างความเมตตาต่างๆ ไว้บนโต๊ะ
  • ให้เด็กๆ จับคู่กันหรือคุณครูจะจับคู่ให้ก็ได้
  • ถามเด็กๆ ว่า “เราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการแสดงความเมตตาต่อคนอื่นได้อย่างไรได้บ้าง? หรือใครจะไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้ อาจจะเป็นการแสดงความเมตตาแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์” (คุณครูอาจจะยกตัวอย่าง เช่น เอาทิชชูให้คนที่โบสถ์ตอนทานอาหาร, ใช้ไม้กวาดกวาดบ้านช่วยพ่อแม่, เอาขนมแบ่งเพื่อนๆ, แบ่งแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพื่อนใช้, มอบดอกไม้ให้ผู้สูงอายุ, เสิร์ฟน้ำให้คนอื่น, ช่วยคนเปิดประตู, ช่วยคนเก็บเก้าอี้, อื่นๆ)
  • ให้แต่ละคู่เลือกอุปกรณ์หนึ่งอย่างบนโต๊ะ (หรืออาจจะไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได้แล้วแต่เด็กๆ) และเขียนลงในกระดาษว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรพร้อมกับเขียนว่าจะใช้อุปกรณ์นั้นๆ ในการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างไรลงในกระดาษ โดยสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริง
  • ให้คุณครูรวบรวมและตรวจสอบว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นทำได้จริง จากนั้นพับรวมสลับกัน
  • ให้แต่ละคู่ออกมาหยิบกระดาษที่คุณครูได้สลับแล้วคู่ละหนึ่งแผ่นและเปิดอ่าน
  • ให้แต่ละคู่แยกกันไปทำภารกิจแสดงความเมตตาที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่จะถึง โดยให้คุณครูช่วยเด็กตามความเหมาะสม และให้เด็กออกมาแบ่งปันภารกิจที่เขาได้ไปทำในสัปดาห์ถัดไป