กิจกรรม : บัญญัติสิบประการ

กิจกรรม

“บัญญัติสิบประการ”

พระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการแก่ชนชาติอิสราเอล  เพื่อพวกเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ หนูรู้ไหมว่าบัญญัติแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไร?