กิจกรรม : ภัยพิบัติสิบประการ

กิจกรรม

“ภัยพิบัติสิบประการ”

พระเจ้าส่งภัยพิบัติทั้งสิบประการแก่ชาวอียิปต์เพราะฟาโรห์มีจิตใจแข็งกระด้าง ขอให้หนูๆ ช่วยเรียงลำดับ1-10 และลากเส้นจากภัยพิบัติครั้งแรกไปจนถึงภัยพิบ้ติครั้งสุดท้ายซึ่งทำให้ฟาโรห์ยอมปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์