กิจกรรม : อิสราเอล 12 เผ่า

กิจกรรม

อิสราเอล 12 เผ่า

หนูรู้ไหมว่าอิสราเอลมีทั้งหมดกี่เผ่า และเผ่าอะไรเอ่ยที่ไม่ได้ส่วนแบ่งเป็นที่ดิน (คำใบ้-เผ่าที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับใช้ในพระวิหารของพระเจ้า) ระบายสีแผนที่ให้สวยงาม