กิจกรรม : “สมุด 5 สี” (หนังสือไม่มีคำเขียน)

กิจกรรม

“สมุด 5 สี” (หนังสือไม่มีคำเขียน)

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • กระดาษโปสเตอร์ 5 สี (เหลือง, ดำ, แดง, ขาว และเขียว)
 • กรรไกร
 • กาว

วิธีทำ

 • ครูเตรียมตัดกระดาษสีขนาด 10x6 เซนติเมตร เด็กแต่ละคนจะได้รับกระดาษ 1 ชุดประกอบด้วยกระดาษสีทั้ง 5 สีๆ ละ 1 แผ่น (กรุณาเตรียมก่อนเริ่มชั้นเรียน)
 • เมื่อเด็กได้รับกระดาษสี 5 แผ่นแล้ว ให้พับครึ่งแต่ละแผ่นและให้สองด้านเสมอกัน
 • อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าเราจะทำสมุด 5 สีฉบับจิ๋ว ซึ่งแต่ละสีมีความหมายซ่อนอยู่ เมื่อทำเสร็จครูจะมีเวลาอธิบายความหมายของแต่ละสี และสามารถให้เด็กได้ฝึกเล่าพระกิตติคุณแบบคร่าวๆ ได้ด้วย
 • เริ่มจากกระดาษสีเหลือง เมื่อพับครึ่งแล้วให้กางออกเหมือนเปิดหนังสือ ให้นำเอากระดาษสีดำพับครึ่งเช่นเดียวกัน มาประกบทากาวเฉพาะครึ่งหนึ่งของกระดาษสีเหลืองให้ติดกับครึ่งหนึ่งของกระดาษสีดำ (ตามรูปภาพตัวอย่าง)
 • ตอนนี้จะได้หนังสือสี่หน้า หน้าที่ 1,2 จะเป็นสีเหลือง หน้าที่ 3,4 จะเป็นสีดำ
 • ต่อไปนำกระดาษสีแดงพับครึ่ง ทากาวครึ่งหนึ่งของพื้นที่กระดาษ ประกบกับด้านหลังของหน้าที่ 4 ของกระดาษสีดำ ก็จะได้หน้าที่ 5,6 เป็นสีแดง
 • นำกระดาษสีขาวพับครึ่ง ทากาวครึ่งหนึ่งของพื้นที่กระดาษ ประกบกับด้านหลังของหน้าที่ 6 ของกระดาษสีแดง ก็จะได้หน้าที่ 7,8 เป็นสีขาว
 • นำกระดาษสีเขียวพับครึ่ง ทากาวทั้งสองข้างของกระดาษ แล้วประกบครึ่งหนึ่งกับด้านหลังของสีเหลืองและอีกครึ่งหนึ่งกับด้านหลังของสีขาว เมื่อเสร็จแล้วจะได้ปกเป็นสีเขียว