กิจกรรม : มือของฉัน (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

มือของฉัน (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษสีโปสเตอร์ 6x7 นิ้ว
 • ไม้ไอศกรีมแท่ง
 • กรรไกร
 • กาว
 • ปากกา

วิธีทำ

 • แจกกระดาษสีและไม้ไอศกรีมคนละ 1 ชิ้น
 • ให้เด็กทาบมือของตัวเอง แล้วลอกลายลงบนกระดาษสี
 • เขียนคำว่า “มือของฉัน” ไว้ตรงกลางอุ้งมือกระดาษ และข้อความต่อไปนี้ลงบนนิ้วแต่ละนิ้วเริ่มจากนิ้วหัวแม่มือ
 1. ใช้สวัสดี 2. ไม่ตบตีเพื่อน   3. กอดแสดงความรัก   4. แบ่งปันคนอื่น   5. ไว้คืนดีกัน
 • ใช้กรรไกรตัดตามรอยมือที่วาด แล้วติดกาวลงบนไม้ไอศกรีม
 • ครูเน้นย้ำความจริงที่เด็กจะต้องใช้มือของเขาแสดงความเคารพ รัก แบ่งปัน และให้อภัยผู้อื่น โดยเฉพาะพี่น้องในครอบครัวของตัวเด็กเอง