กิจกรรม : ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้า

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3

ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้า (กิจกรรมสร้างสรรค์)

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มกิจกรรม

 • กล่องของขวัญที่มีขนาดต่างกันซึ่งสามารถใส่กล่องที่มีขนาดเล็กกว่าด้านในได้จำนวน 4 กล่อง
 • ในกล่องที่เล็กที่สุด ใส่กระจกเงาที่มีขนาดใหญ่พอสามารถสะท้อนใบหน้าของเด็กได้ทั้งหมด หลังจากนั้นปิดกล่องห่อกระดาษห่อของขวัญให้เรียบร้อย
 • ใส่กล่องเล็กที่สุด (กล่องที่ 1) ลงในกล่องใบใหญ่ถัดไป (กล่องที่ 2) และใส่กระดาษที่มีข้อความต่อไปนี้ลงในกล่องชั้นนี้ “เงินในกระปุกของหนู” หลังจากนั้นปิดและห่อกล่องของขวัญให้เรียบร้อย
 • ใส่กล่องที่ 1 และ 2 ลงในกล่องใบใหญ่ถัดไป (กล่องที่ 3) และใส่กระดาษที่มีข้อความต่อไปนี้ ลงในกล่อง “หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ” แล้วปิดกล่องห่อของขวัญให้เรียบร้อย
 • ใส่กล่องที่ 3 ลงในกล่องที่ใบใหญ่ที่สุด และใส่ข้อความต่อไปนี้ “เค็กวันเกิดก้อนโต๊โต” หลังจากนั้นปิดกล่องและห่อของขวัญให้เรียบร้อยสวยงาม

วิธีทำกิจกรรม

 • จัดให้เด็กนั่งเป็นวงกลม ครูทบทวนของขวัญที่โหราจารย์นำมาถวายกุมารเยซูในบทเรียนที่ได้เรียน
 • ทุกวันนี้เมื่อถึงเทศกาลคริสตมาส หลายคนอาจคิดว่าเป็นเทศกาลของขวัญ และเด็กๆ มักคิดว่าหนูจะได้อะไรเป็นของขวัญคริสตมาสในปีนี้ แต่หนูลองคิดดูสิว่า หากเราเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสเพราะเป็นการระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู ก็หมายถึงเรากำลังฉลองวันเกิดของพระเยซู เพราะฉะนั้นใครเป็นคนที่สมควรจะได้รับของขวัญ? (เปิดโอกาสให้เด็กแบ่งปัน) ใช่แล้ว ที่จริงแล้วเราควรจะให้ของขวัญแก่พระเยซูเหมือนกับโหราจารย์ที่นำของขวัญมาให้กับพระเยซู
 • ครูยกของขวัญกล่องโตออกมาให้เด็กได้เห็น ครูอาจเลือกเด็กหนึ่งคนให้เปิดกล่องของขวัญที่ละชั้นหรืออาจจะใช้วิธีสุ่มเลือกก็ได้ อธิบายว่าในกล่องของขวัญนี้ทุกคนจะได้เห็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พวกเราสามารถจะมอบให้กับพระเยซูในวันนี้ (โดยไม่บอกให้เด็กรู้ว่าในกล่องของขวัญนี้มีหลายชั้น)
 • เมื่อเด็กเปิดชั้นแรกออกจะได้เห็นคำว่า “เค็กวันเกิดก้อนโต๊โต” ใช้คำถามว่า “เด็กๆ คิดว่านี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่หนูจะให้พระเยซูไหม?” (ให้เด็กอภิปราย)
 • ให้วนกล่องของขวัญให้เด็กคนอื่นได้มีโอกาสเปิดชั้นถัดไป เมื่อเด็กเปิดชั้นที่สองออกจะได้เห็นคำว่า “หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ” ใช้คำถามเดียวกันว่า “เด็กๆ คิดว่านี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่หนูจะให้พระเยซูไหม?” (ให้เด็กอภิปราย) ครูอาจเพิ่มเติมว่า นี่อาจเป็นของขวัญที่ดี แต่ไม่ดีที่สุด
 • ให้เด็กอีกคนเปิดชั้นถัดไป และจะเห็นคำว่า “เงินในกระปุกของหนู” ใช้คำถามซ้ำเหมือนเดิม และเปิดโอกาสให้เด็กอภิปรายว่าทำไมเงินไม่ใช่ของขวัญที่ดีที่สุด ถึงแม้เด็กๆ หลายคนคงตาโตอยากจะได้เงินเป็นของขวัญ
 • เมื่อถึงกล่องของขวัญใบเล็กสุด ให้ครูเป็นผู้เปิดและบอกกับเด็กๆ ว่าทุกคนจะได้เห็น แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเห็นข้างในแล้ว ห้ามส่งเสียงบอกเพื่อนว่าเป็นอะไร ครูเปิดกล่องที่มีกระจกเงาอยู่ด้านใน ค่อยๆ เดินวนให้เด็กดูด้านในกล่องที่ละคนจนครบทุกคน
 • ของขวัญที่ดีที่สุดที่หนูสามารถให้แก่พระเยซูได้คือ “หัวใจและตัวของหนูเอง”
 • อันดับแรก หากเด็กยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ครูอาจนำเด็กต้อนรับพระเยซู (ข้อมูลเพิ่มเติม บทความเรื่อง "หนูอยากจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด") เพราะนี่เป็นสิ่งแรกที่เด็กๆ จะมอบให้กับพระเยซูและรับของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ได้
 • อันดับต่อมา สำหรับเด็กที่เป็นผู้เชื่อแล้ว ในโรม 12:1-2 พระเจ้าต้องการให้หนูมอบชีวิตของหนูให้กับพระเจ้า เชื่อฟังและถวายเกียรติกับพระองค์ด้วย ความคิด คำพูด และการกระทำของหนู (อาจให้เด็กยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างที่เขาทำได้เพื่อถายเกียรติกับพระเจ้า)
 • สรุป—ย้ำให้เด็กเข้าใจว่า ของขวัญที่ดีที่สุดที่เด็กๆ ทุกคนสามารถมอบให้กับพระเยซูได้คือ “ตัวของเด็กๆ เอง”