กิจกรรม : ที่คั่นหนังสือ “เมล็ดข้าวช่วยชีวิต”

กิจกรรม

ที่คั่นหนังสือ “เมล็ดข้าวช่วยชีวิต”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษแข็งสำหรับถ่ายเอกสารรูปรวงข้าว
 • ที่เจาะกระดาษ
 • ริบบิ้นผ้าสีเหลืองหรือสีทอง ขนาดกว้าง 2 ซม.
 • กรรไกร

วิธีทำ

 • ครูถ่ายเอกสารรูปรวงข้าว (ตามแบบท้ายบทเรียนหน้า 28) ลงบนกระดาษแข็งสีอะไรก็ได้ตามชอบ กระดาษ A4 จะสามารถตัดเป็นที่คั่นหนังสือได้ 4 ชิ้น
 • ก่อนเริ่มชั้นเรียน ครูเตรียมเจาะรูบนที่คั่นหนังสือตามรูป และตัดริบบิ้นสำหรับเด็กแต่ละคนให้มีความยาวเส้นละ 3 ฟุต
 • เด็กแต่ละคนจะได้ที่คั่นหนังสือคนละ 1 ชิ้นพร้อมริบบิ้นคนละ 1 เส้น
 • ให้เด็กใช้สก๊อตเทปใสพันปลายริบบิ้นเพื่อจะง่ายในการร้อยริบบิ้นไปตามรูบนรูปรวงข้าวที่เจาะไว้
 • เริ่มร้อยริบบิ้นจากด้านล่างขึ้นจนสุดปลายรวงข้าวแล้วกลับลงมาอีกฝั่งหนึ่ง
 • เมื่อร้อยริบบิ้นเสร็จเรียบร้อย ใช้สก๊อตเทปปิดเพื่อเก็บริบบิ้นไว้ด้านหลัง
 • เจาะรูด้านบนและผูกริบบิ้นด้านบนที่คั่นหนังสือเพื่อความสวยงาม
 • เด็กสามารถใช้ที่คั่นหนังสือนี้กับพระคัมภีร์หรือหนังสืออื่นๆ เพื่อให้เขาระลึกถึงเรื่องของนางรูธ และความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่า คนซื่อสัตย์ พระเจ้าจะอวยพรอย่างมากมาย