กิจกรรม : ถุงถวาย

กิจกรรม

ถุงถวายจากกิจกรรม “ระดมความคิด ระดมใจ ระดมทุน”

วิธีทำ

  • เด็กแต่ละคนวางถุงไว้บนโต๊ะ (กิจกรรมจากบทเรียนสัปดาห์แรก “จากบ้านเกิดสู่แดนสยาม”)
  • ครูใส่ธนบัตร 20 บาทเพิ่มลงในถุงแต่ละใบของเด็กเพื่อเป็นการหนุนใจเด็กในการถวาย (ถ้าเป็นไปได้)
  • หนุนใจให้เด็กเข้าใจว่า เงินถวายนี้ไม่ใช่เหมือนการทำบุญ แต่การถวายของเด็กอย่างแรกต้องคิดถึงพระเยซูคริสต์ และถัดมาคือเงินถวายนี้เพื่อคนอื่น คนอื่นนี้คือใครกัน? คนแรกคือผู้รับใช้ของพระเจ้า คนที่สองคือคนที่จะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซู และสุดท้าย คนที่จะได้รับความชื่นชมยินดีเป็นที่สุดก็คือตัวของเด็กเอง เพราะพระคัมภีร์บอกว่า การให้ก็เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
  • เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคน เป็นพยานแบ่งปันว่าเขาสะสมเงินถวายเหล่านี้อย่างไร? พระเจ้าช่วยเขาอย่างไรบ้างไหม?
  • หลังจากนั้น ให้ครูรวบรวมนับเงินทั้งหมดใส่ซองจดหมาย เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ว่าเงินนี้จะถูกส่งไปให้มิชชันนารีคนที่เด็กๆ อธิษฐานเผื่อ
  • ถามคำถามเด็กถึงความรู้สึกของพวกเขา เช่น หนูมีความสุขไหม? ทำไม? หนูคิดว่าพระเจ้าดีใจที่หนูทำอย่างนี้ไหม? หนูคิดว่าผู้ที่ได้รับเงินนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่เด็กเล็กๆ อย่างหนูส่งเงินไปให้เขา?
  • อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายจำนวนนี้