กิจกรรม : อันไหนที่เรียกว่า”กล้าหาญ”??

กิจกรรม

อันไหนที่เรียกว่า “กล้าหาญ” ??

 • ครูเขียนข้อความในหัวข้อด้านล่างลงบนกระดาษ (สามารถเขียนใส่กระดาษแผ่นเล็กๆ สำหรับเด็กแต่ละคน หรือเขียนลงบน กระดาษแผ่นใหญ่เพื่อแสดงให้เด็กทั้งชั้นเรียนได้ดูไปพร้อมกัน) ในแต่ละหัวข้อมีการกระทำที่แตกต่างกันสองอย่าง ให้เขียนแต่ละอย่างลงบนกระดาษคนละแผ่น (แต่ละข้อจะได้สองแผ่น เพราะฉะนั้นจะได้กระดาษทั้งหมด 16 แผ่น)
 • แจกกระดาษแต่ละแผ่นให้กับเด็กแต่ละคน หากในชั้นเรียนมีเด็กน้อยกว่า 16 คน บางคนอาจจะได้มากกว่าหนึ่งแผ่นก็ได้
 • ครูแบ่งเขตหรือวาดวงกลม 2 วงให้เป็นเกาะ ตั้งชื่อว่า เกาะ ก.และเกาะ ข. ซึ่งย่อมาจาก เกาะกล้าหาญ และเกาะเข้าใจผิด(คิดว่ากล้าหาญ แต่แท้จริงไม่ใช่)
 • ให้เด็ก 2 คนที่ได้รับกระดาษข้อที่ 1 ออกมาแล้วกระโดดเลือกเกาะให้ตรงกับข้อความที่เขาถือ เช่น เด็กที่ได้ข้อความ “ตีเพื่อนเมื่อถูกเพื่อนล้อ” ควรจะกระโดดไปบนเกาะ ข. (เข้าใจผิดคิดว่ากล้าหาญ แต่แท้จริงไม่ใช่ความกล้าหาญ) และเด็กที่ได้ข้อความ “เดินเลี่ยงออกมาจากการทะเลาะวิวาท” กระโดดไปบนเกาะ ก. (กล้าหาญทำสิ่งที่ฉลาด ถึงแม้เพื่อนจะคิดว่าเขาขี้ขลาด) เป็นต้น ทำเช่นเดียวกันกับข้อต่อๆ ไปจนครบทั้ง 8 ข้อ
 • หนุนใจให้เด็กๆ พูดคุย อภิปราย ยกตัวอย่างในชีวิตจริงของเขา เพื่อช่วยให้เขาสามารถนำบทเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
 1. ทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเมื่อเพื่อนท้า-หรือ-ปฏิเสธที่จะไม่ทำแม้จะถูกล้อว่าขี้ขลาด
 2. ล้อเลียนหรือแกล้งเพื่อนให้คนอื่นหัวเราะเยาะ-หรือ-ปกป้องเพื่อนที่ถูกแกล้ง
 3. โทษคนอื่นเมื่อทำผิดพลาด-หรือ-ยอมรับความผิดและรับผิดชอบ
 4. ไม่สนใจเพื่อนที่เข้าใหม่ในชั้นเรียน-หรือ-เข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนคนใหม่
 5. สนใจแต่เรื่องของตัวเอง-หรือ-สนใจช่วยเหลือผู้อื่น
 6. ทำตามคนส่วนใหญ่ที่เขาทำกันแม้มันจะไม่ถูกต้อง-หรือ-ยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้คนส่วนใหญ่จะไม่กล้าทำหรือเห็นเป็นเรื่องตลก
 7. ล้มเลิกง่ายๆ เมื่อรู้สึกว่ามันยาก-หรือ-ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะทำให้สำเร็จ
 8. วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเพื่อนตกอยู่ในอันตราย-หรือ-วิ่งหนีเมื่อเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตราย