กิจกรรม : รหัสลับซีซ่าร์

กิจกรรม

รหัสลับซีซ่าร์

รหัสลับซีซ่าร์เป็นรหัสที่ใช้ตัวเลขแทนตัวอักษร ในสมัยโรมันมีนักรบชื่อ จูเลียส ซีซ่าร์เป็นคนคิดใช้ตัวเลขเป็นรหัสในการเขียนจดหมาย เมื่อต้องการพูดความลับกับคนในครอบครัว แต่ถ้าจะเปลี่ยนจาก ตัว “ก” เป็นเลข 1 มันจะง่ายเกินไป จึงเริ่มจากเลข 3 แทน