กิจกรรม : บวกเลขหรรษา

กิจกรรม

บวกเลขหรรษา

มีเหตุการณ์สำคัญๆ หลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลจากประเทศอียิปต์ เพื่อจะเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญา หนูๆ มาช่วยกันตอบคำถามและบวกเลขเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องกันเถอะ