กิจกรรม : ไม้เท้าคนเลี้ยงแกะ

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2

ไม้เท้าคนเลี้ยงแกะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ลวดกำมะหยี่สีขาว และสีแดง
 • เชือกป่าน กรรไกร กาว
 • เรื่องราวของลูกกวาดไม้เท้า

วิธีทำ

 • แจกลวดกำมะหยี่สีขาวและสีแดง เด็กแต่ละคนสีละ 1 เส้น
 • ครูแสดงวิธีขดลวดสีแดงและสีขาว ให้หมุนจนเป็นลวดที่มีสีสลับแดงขาวเป็นเส้นเดียวกัน
 • หลังจากนั้น ให้ดัดงอลวดด้านบนให้มีรูปทรงคล้ายไม้เท้าคนเลี้ยงแกะ
 • ผูกเชือกป่านตรงกลางไม้เท้าเพื่อความสวยงาม
 • ทากาวบนไม้เท้า และติดบนแผ่นเรื่องราวความเป็นมาของลูกกวาดไม้เท้า
 • หลังจากทากาวเรียบร้อย ให้ครูรวบรวมกิจกรรมไว้บนโต๊ะ ระหว่างรอให้กาวแห้งคุณครูสามารถเล่าถึงเรื่องลูกกวาดไม้เท้า และความหมายของข่าวประเสริฐของพระเยซูจากสัญญลักษณ์สีขาวและสีแดงบนไม้เท้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
 • หากสามารถหาซื้อลูกกวาดไม้เท้าสีขาวและแดงอันเล็กๆ ได้ ครูสามารถแจกเด็กเพื่อเพิ่มความหมายของบทเรียนให้กับเด็กๆ ได้

ภาพประกอบกิจกรรม : ขอขอบคุณภาพสวยๆ จาก wiki how.com

ทำไมลูกกวาดไม้เท้าถึงมีสีแดงขาว?

หนูๆ มักเห็นลูกกวาดรูปทรงไม้เท้า (แคนดี้เคน) คล้ายขนมตังเมในไทยที่มีสีแดงสลับขาวประดับประดาทั่วไปในเทศกาลคริสตมาส ที่จริงแล้วลูกกวาดไม้เท้านี้ถูกทำขึ้นเพื่อแจกเด็กๆ ในช่วงเทศกาลคริสตมาส โดยคนทำขนมมีความตั้งใจที่จะสื่อถึงความหมายที่แท้จริงของการเฉลิมฉลองผ่านทางสัญญลักษณ์ไม้เท้าสีแดงสลับขาว

 • สีแดง เล็งถึงพระโลหิตของพระเยซู การเสด็จลงมาของพระเยซูในโลกนี้ก็เพื่อลงมาไถ่บาปของเรา โดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษทัณฑ์ความบาปแทนเรา
 • สีขาว เล็งถึงความบริสุทธิ์ปราศจากบาปของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ และถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้า
 • ไม้เท้า เล็งถึงคนเลี้ยงแกะ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

และถ้าเราลองคว่ำไม้เท้าลงอีกด้านก็จะเห็นเป็นตัว “J” ย่อมาจาก “Jesus” หรือพระนามของพระเยซูนั่นเอง

"คลิกเพื่อขยายสำหรับพิมพ์ใช้กับกิจกรรม"