กิจกรรม : คริสตจักรของพระเจ้า

กิจกรรม

คริสตจักรของพระเจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 •  กระดาษ A4
 • ซองจดหมายขนาด 5.5x7 นิ้ว (หรือขนาดใกล้เคียง)
 • ตัวเด็กชายและเด็กหญิง (ตามแบบ)
 • กาว
 • กรรไกร
 • ปากกา
 • สี

วิธีทำ

 • เด็กแต่ละคนจะได้รับ กระดาษ A4 1 แผ่น ซองจดหมาย 1 ซอง และตัวเด็กชายและเด็กหญิงคนละ 1 คู่
 • ให้เด็กระบายสีตกแต่งเด็กชายและเด็กหญิงให้สวยงามตามชอบ และใช้กรรไกรตัดให้ออกมาเป็นตัวตุ๊กตา
 • ทากาวตรงส่วนปลายหัวของเด็กชายและเด็กหญิงประมาณ 1 ซม. นำไปติดบนฝาด้านในของซองจดหมาย และให้สอดตัวตุ๊กตาเข้าไปในซองจดหมาย เมื่อพับปิดซองจดหมายส่วนหัวของตุ๊กตาจะติดอยู่ด้านฝาของซองจดหมาย แต่ส่วนลำตัวจะสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้เมื่อเปิดและปิดซองจดหมาย
 • ให้ทากาวซองจดหมายด้านหลัง (ด้านที่ใช้จ่าหน้าจดหมาย) ติดกับส่วนล่างของกระดาษ A4 เพื่อจะใช้เป็นส่วนฐานของตัวอาคารคริสตจักรหรือโบสถ์
 • เมื่อซองจดหมายติดกับกระดาษแล้ว ให้เด็กจินตนาการตกแต่งฐานสี่เหลี่ยมของซองจดหมายให้เป็นเหมือนอาคารคริสตจักรหรือโบสถ์ และเมื่อเปิดฝาซองจดหมายขึ้นมา ส่วนยอดสามเหลี่ยมจะกลายเป็นหลังคา และสิ่งที่ปรากฏออกมาเมื่อเปิดฝาซองก็คือ “วิหารที่แท้จริงของพระเจ้า” นั่นก็คือ ตัวของเด็กๆ เอง
 • อาจวาดรูปไม้กางเขนไว้บนยอดแหลมของหลังคาโบสถ์ และด้านบนของกระดาษให้เขียนคำว่า “คริสตจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้นตกแต่งผลงานให้สวยงาม