กิจกรรม : มาล้มยักษ์กันเถอะ

กิจกรรม

มาล้มยักษ์กันเถอะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กล่องกระดาษลังจำนวนหลายๆ กล่องที่สามารถซ้อนกันแล้ววัดความสูงได้ประมาณ 3 เมตร  (เท่าความสูงของโกลิอัท)
  • เทปกาว
  • กระดาษสีต่างๆ ขนาด A4
  • ปากกาเมจิก
  • ลูกบอลพลาสติกหรือลูกเทนนิส

วิธีทำ

  • แจกกระดาษสีขนาด A4 และปากกาเมจิกให้เด็กแต่ละคน และให้เด็กเขียนสิ่งที่เด็กๆ คิดว่ายากหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเด็กลงบนกระดาษที่แจกตัวใหญ่เต็มหน้ากระดาษ
  • เขียนเสร็จให้เด็กนำกระดาษไปแปะไว้บนกล่องกระดาษที่ครูเตรียมไว้
  • หลังจากนั้นให้เด็กช่วยกันเรียงกล่องกระดาษลังซ้อนๆ กันให้มีความสูงเท่าๆ ความสูงของโกลิอัทประมาณ 3 เมตร (ครูอาจใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงเพื่อช่วยให้กล่องที่ซ้อนไม่เอนล้ม)
  • เริ่มเล่นเกม (อาจเล่นในที่โล่ง หรือหากเล่นในห้องเรียน ขอให้ครูเลือกมุมที่ลูกบอลและกล่องจะไม่กระเด็นไปทำให้ข้าวของเสียหาย) โดยสมมุติให้กล่องที่สูงตระหง่านเปรียบเหมือนยักษ์โกลิอัทในชีวิตของเด็กๆ และให้เด็กเข้าแถวเรียงหนึ่งห่างจากยักษ์ประมาณ 2-3 เมตร
  • ให้เด็กๆ หันหน้าเข้าหาโกลิอัท แล้วปาลูกบอลใส่โกลิอัททีละคนจนกว่าโกลิอัทจะล้ม พร้อมกับพูดว่า “การต่อสู้ครั้งนี้เป็นของพระยาห์เวห์” (1 ซามูเอล 17:47)