กิจกรรม : พิชิตกำแพงเมืองเยรีโค

กิจกรรม

พิชิตกำแพงเมืองเยรีโค

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กล่องกระดาษหลายๆ กล่อง (ถ้าเป็นไปได้)
  • เสื่อหรือผ้าพลาสติกสำหรับปูพื้น
  • แตร (จากกิจกรรม “แตรแห่งชัยชนะ”)

หมายเหตุ-กิจกรรมนี้เป็นเหตุการณ์สมมติ ครูสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบที่สามารถหาได้เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับเด็กเหมือนกองทัพที่กำลังจะออกรบ เช่น กิ่งไม้แทนไม้ดาบหรืออาวุธ ผ้าทำเป็นธง ฯลฯ

วิธีทำ

  • ครูควรหาสถานที่ที่กว้างพอสมควร ปูเสื่อและเรียงกล่องกระดาษขึ้นให้สูงบนเสื่อ เพื่อให้เด็กจินตนาการถึงกำแพงเมืองเยรีโค
  • ครูอาจกำหนดให้เด็กมีหน้าที่ต่างๆ ในขบวน เช่น เป็นปุโรหิตคอยเป่าแตร หรือ แบกหีบพันธสัญญา เป็นทหารถืออาวุธเดินตามขบวน (ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็ก)
  • ให้ครูเป็นคนให้สัญญาณว่า “วันที่หนึ่ง” เด็กเริ่มเดินรอบกำแพงหนึ่งรอบ แล้วกลับมาที่ค่ายที่ครูกำหนด ทำท่านอนหลับเหมือนทหารนอนหลับในค่าย “วันที่สอง” ให้เด็กเริ่มทำเหมือนเดินจนครูให้สัญญาณ “วันที่เจ็ด” ครูเตือนให้เด็กทุกคนโห่ร้อง เป่าแตร ส่งเสียงดังอย่างผู้ชนะศึกสงคราม
  • ให้ครูดึงเสื่ออย่างแรง เพื่อให้กล่องที่เรียงบนเสื่อนั้นล้มลงเกลื่อนกลาด
  • ครูสรุปบทเรียนที่เด็กได้เรียน และเน้นย้ำว่าการเชื่อฟังและทำตามพระเจ้านั้นสำคัญมากเพียงไร