กิจกรรม : รู้หรือไม่

กิจกรรม

รู้ - หรือ - ไม่...

ชวนกันมาทบทวนบทเรียน “ดาวิดขึ้นครองราชย์” เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ให้หนูวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้อง