กิจกรรม : อย่ากลัวเลย

กิจกรรม

อย่ากลัวเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษแข็งขนาด 4x4 นิ้ว
 • ที่เจาะรูกระดาษ
 • เชือกหรือไหมพรม
 • ลูกปัดสีหรือกระดิ่งเล็ก
 • ปากกา
 • กรรไกร
 • สีสำหรับระบาย

วิธีทำ

 • ครูเตรียมกระดาษแข็งขนาด 4x4 นิ้ว เจาะรูด้านบน 2 รู และด้านล่างอีก 5 รูเท่าๆ กันสำหรับเด็กแต่ละคน
 • เมื่อเด็กได้รับกระดาษที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้เด็กเขียนชื่อของตนเองตัวใหญ่ไว้ด้านบนกระดาษ และเขียนข้อท่องจำของสัปดาห์นี้ไว้ด้านล่าง และตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
 • ครูแจกเชือกหรือไหมพรมให้เด็กคนละ 7 เส้น (ความยาว 3 นิ้ว)
 • ใช้เชือกสองเส้นผูกปมสำหรับแขวนแผ่นป้ายด้านบน
 • เชือกอีก 5 เส้นให้ทำปมที่ปลายเชือกแล้วใส่ลูกปัดสีในเชือกแต่ละเส้น
 • นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยผ่านกระดาษที่ตกแต่งแล้ว และทำปมไว้ด้านหลังกระดาษ
 • ทำเช่นเดียวกันให้ครบทั้ง 5 รู จะได้ป้ายชื่อที่สวยงาม
 • ครูควรหนุนใจให้เด็กใช้ป้ายชื่อนี้ ไปแขวนในห้องนอนหรือโต๊ะทำการบ้านของเด็ก เพื่อจะเป็นการเตือนให้เด็กเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเสมอ จะไม่ละทิ้งเขา ดังนั้นเขาไม่ต้องกลัวสิ่งใด