กิจกรรม : “จะได้หรือจะเสียเอ่ย?” (กระตุ้นความคิด)

กิจกรรม

“จะได้หรือจะเสียเอ่ย?” (กระตุ้นความคิด)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • โถหรือกระป๋องสำหรับใส่กระดาษ
  • กระดาษ

วิธีทำ

  • เตรียมเขียนคำพูดแต่ละประโยคลงในกระดาษ หนึ่งประโยคต่อกระดาษหนึ่งแผ่น (ดูตัวอย่างประโยคข้างล่างนี้)
  • ใส่กระดาษคำพูดเหล่านั้นลงในโถ หนึ่งประโยคต่อกระดาษหนึ่งแผ่น
  • สมมุติเหตุการณ์หรืองานที่ต้องการมอบหมายให้เด็กทำมาหนึ่งอย่าง แล้วหยิบกระดาษขึ้นมาที่ละใบอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง และให้เด็กตอบเสียงดังว่า “จะได้” หรือ “จะเสีย”
  • เด็กทุกคนคงอยากที่จะได้ คือประสบความสำเร็จ เป็นผู้ชนะ ดังนั้นควรชี้ให้เห็นว่าการที่จะได้ เราทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากท่าทีในใจ และความตั้งใจจริงเหมือนอย่างโยเซฟที่เขาตั้งใจทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด