กิจกรรม ละคร “พระเยซูบังเกิด”

กิจกรรม

ละคร “พระเยซูบังเกิด”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระบะยาวๆ ใช้แทนรางหญ้า
  • ตุ๊กตาทารก
  • ผ้าขนหนูสำหรับพันตุ๊กตา
  • ตัวละคร (โยเซฟ มารีย์ ทูตสวรรค์ 3 คน คนเลี้ยงแกะ 3 คน เจ้าของโรงแรม ชาวเมือง แกะ)
  • ข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 “เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด”

วิธีทำ

  1. ให้เด็กอาสาสมัครหรือเด็กเป็นผู้เลือกเพื่อนที่จะแสดงโดยพยายามให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ครูอาจเป็นผู้บรรยายและดำเนินเรื่อง
  2. ให้กลุ่มเด็กที่จะแสดงบทบาทสมมติเตรียมตัว และเด็กที่แสดงเป็นทูตสวรรค์ที่มาปรากฏตัวต่อหน้าคนเลี้ยงแกะ จะต้องท่องจำข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 ให้ได้ก่อนแสดง (ครูอาจพิมพ์ข้อท่องจำบนกระดาษแผ่นเล็กเตรียมไว้ให้)
  3. สำหรับเด็กที่ไม่ได้แสดงละคร ขออาสาสมัคร 1 หรือ 2 คนมาเล่าเรื่องที่เรียนไปในวันนี้ให้ฟัง และเพื่อนๆ ที่นั่งฟังช่วยกันเพิ่มเติมให้เรื่องเล่าจบถูกต้องสมบูรณ์
  4. เริ่มเล่นบทบาทสมมติตั้งแต่โยเซฟและมารีย์ออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปกรุงเยรูซาเล็มจนถึงคนเลี้ยงแกะต่างพากันไปเล่าข่าวดีให้คนในเมืองฟัง
  5. เมื่อแสดงเสร็จ ให้เด็กทุกคนท่องจำข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 พร้อมกัน