กิจกรรม : ดอกไม้แห่งความเมตตา

กิจกรรม

ดอกไม้แห่งความเมตตา

สิ่งที่ต้องเตรียม:

  • กระดาษ A4 คนละแผ่น
  • กระดาษสีต่างๆ (ขนาด 8x8 ซม.) คนละ 5 แผ่น สำหรับตัดเป็นรูปหัวใจ
  • กรรไกร กาว สีไม้ ปากกาเมจิก

วิธีทำ

  • ครูแจกกระดาษ A4 ให้เด็กคนละหนึ่งแผ่น และกระดาษสีต่างๆ คนละ 5 แผ่น
  • พับครึ่งกระดาษสีแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นรูปครึ่งหนึ่งของหัวใจ เมื่อคลี่กระดาษออกจะได้หัวใจเต็มดวง
  • ให้เด็กเขียนวิธีการแสดงความรักเมตตา การมีน้ำใจลงไปบนหัวใจแต่ละดวงว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรบ้าง จากนั้นพับหัวใจตรงแกนกลางลงครึ่งซีก เช่น ขอบคุณพ่อกับแม่ ช่วยเหลือเพื่อน กอดน้อง ฯลฯ
  • นำหัวใจที่พับครึ่งมาติดให้เป็นวงกลมเหมือนกลีบดอกไม้ โดยติดหัวใจแค่ครึ่งหนึ่งที่พับไว้ เพื่ออีกครึ่งหนึ่งจะสามารถเปิดหัวใจออกเพื่ออ่านข้อความด้านในได้
  • ให้เด็กวาดก้านและใบของดอกไม้ ตกแต่งให้สวยงามพร้อมกับตั้งชื่อดอกไม้