กิจกรรม : ดอกไม้บอกรัก (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

“ดอกไม้บอกรัก” (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • รูปดอกไม้ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษแข็ง
 • สีเทียนหรือสีไม้
 • ปากกาเมจิก
 • กาว
 • กรรไกร
 • ลูกอมหรือชอคโกแลตที่ห่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีทำ

 • แจกดอกไม้ให้เด็กแต่ละคน เด็กแต่ละคนอาจจะได้มากกว่าหนึ่งดอกก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กและเวลาที่จะใช้ทำกิจกรรมนี้
 • ให้เด็กระบายสีดอกไม้ให้สวยงาม และใช้กรรไกรตัดรูปดอกไม้ออกมา
 • เติมชื่อของพี่น้องของเด็กแต่ละคน หรือหากเด็กเป็นลูกคนเดียว อาจจะใส่ชื่อลูกพี่ลูกน้องของเด็กก็ได้
 • ทากาวติดลูกอมลงตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้
 • ทบทวนให้เด็กเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักพี่น้องของเรา และให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จแจกลูกอมให้เด็กต่างหาก ส่วนดอกไม้ที่เด็กทำในชั้นเรียน ให้เด็กนำไปให้กับพี่หรือน้องของเขา และให้เด็กสัญญาว่าจะทำหนึ่งสิ่งภายในอาทิตย์ที่จะมาถึงเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อพี่น้องของเด็ก (เช่น ช่วยสอนการบ้านน้อง ช่วยพี่เก็บของเล่น ซื้อขนมให้น้องหลังเลิกเรียน )