กิจกรรม : “เมล็ดแห่งการให้อภัย” (งานศิลปะ)

กิจกรรม

“เมล็ดแห่งการให้อภัย” (งานศิลปะ)

สิ่งที่ต้องเตรียม    

  • รูปถ่ายเอกสารบนกระดาษแข็ง
  • เมล็ดข้าว
  • ถั่วหลายๆ ชนิด(เลือกที่มีสีสรรต่างกัน)
  • กาว

วิธีทำ

  • นำแบบที่ได้ทากาวลงบนคำว่า “อภัย” โดยทาตัวหนังสือที่ละตัว และให้เด็กแต่ละคนเลือกใช้ถั่วชนิดต่างๆ ให้มีหลากหลายสี แปะลงบนตัวหนังสือเหล่านั้น ระวังอย่าใช้กาวมากเกินไป
  • รอให้กาวแห้งสักครู่ ใช้กาวทาลงบนพื้นหลังของภาพ แล้วโรยเมล็ดข้าวลงบนภาพ
  • ครูสามารถทบทวนบทเรียนเรื่องการให้อภัยกับเด็กๆ ส่วนเมล็ดข้าวและถั่วเปรียบเสมือนพืชพันธัญญาหารที่พระเจ้ามอบให้แก่โยเซฟในการช่วยกู้ครอบครัวของเขาและชาวอิสราเอล และนำการคืนดีมาสู่ครอบครัวของโยเซฟ