กิจกรรม : เราเป็นเพื่อนแบบไหนกัน?

กิจกรรม

เราเป็นเพื่อนแบบไหนกัน?

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษเขียนโจทย์เพื่อให้เด็กแสดง

วิธีทำ

  • ให้เด็กจับคู่สองคนเพื่อจะทำงานเป็นทีมเล็กๆ
  • ครูจะให้โจทย์เด็กแต่ละคู่เพื่อให้เด็กลองจำลองสถานการณ์และออกมาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้เด็กคนอื่นๆ หน้าชั้นเรียน และให้เด็กทุกคนช่วยกันตอบว่าการแสดงสถานการณ์จำลองนั้นแสดงว่าเขาเป็น “เพื่อนแท้” หรือ “เพื่อนที่ต้องเปลี่ยนนิสัย” (อาจใช้สัญลักษณ์มือ เช่น ชูนิ้วโป้งเหมือนกดไลค์เพื่อแสดงว่าเป็นเพื่อนแท้ และคว่ำนิ้วโป้งลงพื้นแสดงว่าเป็นเพื่อนที่ต้องเปลี่ยนนิสัย)
  • เด็กแต่ละคู่จะได้โจทย์คู่ละ 2 ข้อซึ่งเป็นลักษณะของเพื่อนที่ตรงกันข้ามกัน เด็กสามารถเลือกจะแสดงบทบาทเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนก็ได้
  • ครูอาจต้องช่วยให้คำปรึกษาหรือแนะนำเด็กในการแสดงหากจำเป็น

โจทย์เพื่อให้เพื่อนในชั้นเรียนทายกันว่า พวกเขาเป็นเพื่อนแบบไหน?