กิจกรรม : “หนูเป็นคนพิเศษ” (เกม)

กิจกรรม

“หนูเป็นคนพิเศษ” (เกม)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ลูกบอล 1 ลูก
  • วิทยุและเทปเพลงเด็ก

วิธีเล่น

  • ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมบนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้ เมื่อครูเปิดเพลงให้เด็กส่งลูกบอลต่อให้เด็กที่นั่งถัดไป จนเพลงหยุด เด็กที่ถือลูกบอลอยู่จะได้เป็น “คนพิเศษ”
  • ครูจะไปสัมภาษณ์เด็กคนนั้น ว่าชื่ออะไร อยู่ชั้นไหน ชอบทานอะไร ชอบสีอะไร เป็นการแนะนำเพื่อนไปในตัว
  • แต่หากชั้นเรียนของครูมีเด็กที่มาเป็นประจำนานแล้ว เด็กรู้จักกันดีพอสมควร ให้เด็กที่นั่งข้างๆ ทั้งสองข้างหรือขออาสาสมัครสัก 2-3 คน พูดถึงสิ่งดีในตัวเด็กที่ถือลูกบอล 1 อย่างสั้นๆ อาจจะเริ่มจากครูก่อน และให้เพื่อนในห้องทำตาม (วิธีนี้เป็นการชมเชยเด็ก และสร้างความมั่นใจในตัวเด็กๆ ได้ดี)
  • เริ่มเปิดดนตรี และส่งลูกบอลต่อ