กิจกรรม เตรียมพร้อมสำหรับงานใหญ่

กิจกรรม

เตรียมพร้อมสำหรับงานใหญ่

หนูลองดูภาพแล้วเติมคำในช่องว่างว่าหนูต้องฝึกฝนทำอะไรบ้างในชีวิตของหนู เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำงานใหญ่สำหรับพระเจ้าในอนาคตคือการออกไปเป็นมิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์