กิจกรรม : โมบาย “หนูจะให้เกียรติ..”

กิจกรรม

โมบาย “หนูจะให้เกียรติ..”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • จานกระดาษขนาด 6 นิ้ว
 • ปากกาเมจิก
 • กรรไกร
 • แบบตัวตุ๊กตา
 • เชือกหรือไหมพรม
 • เทปกาว

วิธีทำ

 • ตัดจานกระดาษออกเป็นสามส่วนตามรูป
 • ให้เด็กใช้กรรไกรตัดตัวตุ๊กตาตามรอยที่ครูได้ถ่ายเอกสารแจกให้เด็กแต่ละคน (ตัวตุ๊กตาเด็กผู้ชายให้กับเด็กผู้ชาย และตัวเด็กผู้หญิงให้กับเด็กผู้หญิง)
 • จานส่วนโค้งด้านบน ให้เด็กเขียนคำว่า “หนูจะให้เกียรติ”
 • จานส่วนวงกลมตรงกลาง ให้เด็กเขียนคำว่า “พระเจ้า”
 • จานส่วนโค้งด้านล่าง ให้เด็กเขียนคำว่า “พ่อกับแม่” แล้วตัดส่วนโค้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกให้ความกว้างพอดีกับคำว่าพ่อกับแม่
 • หลังจากนั้นระบายสีตกแต่งจานกระดาษส่วนต่างๆ และตัวตุ๊กตาที่ตัดไว้เรียบร้อยให้สวยงาม
 • ติดเชือกหรือไหมพรมไว้ด้านหลังของกระดาษแต่ละชิ้น ตามลำดับต่อไปนี้จากบนลงล่าง “หนูจะให้เกียรติ” - “พระเจ้า” - “พ่อแม่” - ตัวตุ๊กตา เหลือเชือกด้านบนไว้ทำห่วงเล็กๆ สำหรับแขวนฝาผนัง