กิจกรรม : พระเจ้าเปลี่ยนจากร้ายเป็นดี

กิจกรรม

พระเจ้าเปลี่ยนจากร้ายเป็นดี

ให้หนูเขียนคำขอบคุณพระเจ้า เล่าเรื่องราวที่พระเจ้าเปลี่ยนเหตุการณ์แย่ๆ ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นดีได้อย่างอัศจรรย์ หรือเหตุการณ์เมื่อหนูมีปัญหายากลำบากแล้วพระเจ้าช่วยหนูให้พ้นจากปัญหานั้นมาได้