กิจกรรม พระเจ้ามีอำนาจอภัยบาป

กิจกรรม

พระเจ้ามีอำนาจอภัยบาป (การทดลอง)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แก้วใส 3 ใบ
 • น้ำเปล่า
 • ไอโอดีนทาแผล
 • น้ำยาซักผ้าขาว

วิธีทำ

 1. เตรียมแก้วแต่ละใบดังนี้
 • ใบที่ 1 ใส่ไอโอดีนประมาณ 1/2 แก้ว และติดป้ายคำว่า “บาป” ไว้บนแก้ว
 • ใบที่ 2 ใส่น้ำเปล่า 1/2 แก้วพร้อมติดคำว่า “มนุษย์” หรือคำว่า “ครูและหนู” ก็ได้
 • ใบที่ 3 ใส่น้ำยาซักผ้าขาว 1/2 แก้วพร้อมติดคำว่า “พระเยซู”
 1. ครูพูดว่า “ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนสักคนเดียวชอบธรรม หรือไม่มีบาป พวกเราล้วนแต่เกิดมามีธรรมชาติบาป และทำบาป” พร้อมกับเทแก้วไอโอดีนลงในแก้วน้ำเปล่า ประมาณ 1/3 ส่วน แก้วน้ำเปล่าในเวลานี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตามสีของแก้วความบาป
 2. ครูพูดต่อว่า “พระเจ้ารักครูและหนูจนยอมให้พระเยซูลงมาในโลกนี้ เพื่อตายบนไม้กางเขน พระเยซูมีฤทธิ์ในการยกโทษบาป และทำลายอำนาจของบาปได้หมดสิ้น” พร้อมเทแก้วน้ำยาซักผ้าขาวประมาณ 1/3 ส่วนลงในแก้ว “มนุษย์” น้ำสีน้ำตาลจะกลับใสสะอาดทันที
 3. “เมื่อครูและหนูได้รับการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อท่องจำของวันนี้) ความบาปก็ไม่สามารถมีอำนาจทำลายชีวิตของหนูได้อีก” พร้อมเทแก้ว “บาป” (ไอโอดีน) 1/3 ส่วนลงในแก้ว “มนุษย์” ในเวลานี้ไอโอดีนที่เทใส่แก้ว “มนุษย์” จะไม่สามารถเปลี่ยนสีน้ำใสๆ ให้มีสีน้ำตาลได้ (อัศจรรย์!!)
 4. “พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการชำระล้างความผิดบาป ในพระองค์ไม่มีบาป และพระองค์เอาชนะความบาปได้อย่างสมบูรณ์แบบ” เทแก้ว “พระเยซู” ที่เหลือทั้งหมดลงในแก้ว “บาป” ไอโอดีนที่อยู่ในแก้วจะเปลี่ยนเป็นสีใสทันที (อัศจรรย์!!) พระเยซูมีชัยชนะเหนือความบาป และความบาปไม่สามารถมีอำนาจเหนือพระองค์ได้

 

หมายเหตุ: เพื่อจะรักษาความตื่นเต้นของเด็กๆ ในชั้นเรียน ครูจึงควรแสดงการทดลองนี้โดยไม่เฉลยความลับหรืออธิบายส่วนผสมใดๆ ให้เด็กรู้