กิจกรรม : พระเจ้ารักไร้พรมแดน

กิจกรรม

“พระเจ้ารักไร้พรมแดน”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ตัวตุ๊กตาสำหรับเด็กแต่ละคน (อาจจะได้ 2 ตัวหากเวลาเอื้ออำนวย)
  • สีเมจิก ปากกา กรรไกร

 

วิธีทำ

  1. แจกตัวตุ๊กตาให้เด็กแต่ละคนๆ ละ 1 หรือ 2 ตัวขึ้นอยู่กับเวลาที่มีในชั้นเรียน
  2. ให้เด็กคิดและกำหนดว่าตุ๊กตาของเขาจะเป็นเด็กชายหรือหญิง และจะเป็นคนชนชาติไหนหรือชนเผ่าอะไร
  3. วาดหน้าตา ผม และชุดประจำชาติหรือประจำเผ่านั้นๆ แล้วระบายสีให้สวยงาม (อาจเตรียมตัวอย่างรูปภาพของคนชาติต่างๆ ให้เด็กได้รู้จักเพิ่มเติมจากภาพคนเชื้อสายต่างๆ ในหน้า 22 และ 23)
  4. เมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อย ให้เด็กตัดตัวตุ๊กตาของเขาออกเป็นตัวๆ ครูใช้กาวหรือเทปติดมือของตุ๊กตาแต่ละตัวจากเด็กทุกคนในห้องจนได้เป็นสายยาว
  5. หลังจากนั้นนำไปติดบนแผนที่โลกจากกิจกรรมในบทที่ 1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กๆ ว่าพระเจ้าไม่เพียงรักครูและหนูเท่านั้น แต่พระเจ้ายังรักคนในประเทศต่างๆ เหล่านี้ และพระองค์ไม่ต้องการให้คนเหล่านี้สักคนพินาศไปเพราะเขาไม่เคยมีโอกาสต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา