กิจกรรม : คนที่พระเจ้าใช้ได้

กิจกรรม

คนที่พระเจ้าใช้ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็งสำหรับถ่ายเอกสาร
  • หมุดสองขา
  • กรรไกร
  • สีสำหรับระบาย

วิธีทำ

  • ครูถ่ายเอกสารแบบกิจกรรมลงบนกระดาษแข็งที่ใช้ถ่ายเอกสารได้ 1 ชุดต่อเด็ก 1 คน
  • หลังจากเด็กได้รับกระดาษกิจกรรมแล้ว ใช้กรรไกรตัดวงกลมทั้งสองวง วงแรกตัดตามรอยปะเพื่อเว้นช่องให้สามารถเห็นรูปจากวงกลมแผ่นที่สอง
  • ระบายสีทั้งสองวงให้สวยงาม
  • วางวงกลมเล็กกว่าไว้ด้านบนวงกลมใหญ่ให้มีจุดศูนย์กลางตรงกัน
  • ใช้หมุดสองขา (ครูอาจจะต้องช่วย) เจาะให้ได้กึ่งกลางวงกลม พับขาหมุดให้เรียบร้อย ก็จะได้วงล้อที่สามารถหมุนดูรูปภาพด้านล่างได้